Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)
Friday, 07/05/2021 - 19:22|
Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)

Đo thân hiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trước khi vào trường phòng tránh dịch bệnh covid 19