Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)
Friday, 07/05/2021 - 20:25|
Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)

HOẠT ĐỘNG GIÚP ĐỠ THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2019-2020