Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)
Friday, 07/05/2021 - 21:00|
Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)

tập huấn rửa tay bàng xà phòng phòng chống dịch bệnh covid 19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên


Tác giả: Ban CSSK
Nguồn: Ban CSSK