Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)
Friday, 07/05/2021 - 20:40|
Chào mừng 76 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (21/12/1944 – 22/12/2020)

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM, SƠ CỨU PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC, BỆNH MÙA HÈ NĂM HỌC 2019-2020